Mateusz Grzegorczyk

40 wpisów
Filolog, który przerodził się w swoistego journalist-wannabe. Jeśli nie biegam z mikrofonem w pogoni za ciekawymi rozmówcami, nie zajmuję się montażem materiałów do odcinka KA czy meteor.exe, nie tworzę oprawy graficznej bądź, co najważniejsze, nie redaguję tekstów dla „Planety Żużla”... to prawdopodobnie wybyłem na spontanicznego „photo tripa” lub ogrywam jakiegoś FPSa.