Zmarł prof. Paweł Antkowiak

Prof. Paweł Antkowiak – Źródło http://dialog.amu.edu.pl/team/dr-pawel-antkowiak/

Z ogromnym smutkiem i przykrością informujemy, że dzisiaj (6 czerwca 2020 r)
zmarł prof. UAM dr hab. Paweł Antkowiak.

Pan Profesor był doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od wielu lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Były student, absolwent politologii.
W 2012 roku został powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia. Od roku 2013 był także opiekunem kierunku studiów „Zarządzanie Państwem”. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych: „Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych” i „Samorządowa Kampania Wyborcza”. Blisko współpracował ze studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. Był ekspertem w projektach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym.


Źródło: https://wnpid.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu/zaklad-badan-wladzy-lokalnej-i-samorzadu/pawel-antkowiak

Pan Profesor był bardzo zaangażowany w życie wydziału, wiele razy nagradzany Nagrodą Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za pracę i działalność na rzecz społeczności akademickiej. Był także bardzo lubianym, wspaniałym człowiekiem.


Cała redakcja Radia Meteor pragnie złożyć najszczersze kondolencje i głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora.