Za nami kolejny Debiut Młodych Naukowców

W dniach 13-14 czerwca, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Debiut Młodych Naukowców. To już kolejna edycja wydarzenia. Jego główą ideą jest umożliwianie studentom przedstawienia swoich badań i nurtujących ich problemów w atmosferze wsparcia oraz koleżeńskiej rywalizacji.

Za organizację konferencji odpowiedzialne były koła naukowe funkcjonujące na WNPiD, zajmujące się na co dzień różnorodną tematyką. Wśród referatów przeważały wystąpienia z zakresu bezpieczeństwa, obronności, politologii i stosunków międzynarodowych. Oczywiście nie zabrakło również głosów mówiących o sprawach dziennikarskich czy medialnych. W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa większej liczbie debiutantów, konferencja miała charakter hybrydowy. Prelegenci występowali na żywo oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

W tym roku akademickim koła naukowe z naszego wydziału zdecydowały się reaktywować to wydarzenie. Debiut Młodych Naukowców jest konferencją, składającą się z dwóch części: warsztatowo-wykładowej oraz prelegenckiej. Przez 2 dni mogliśmy poszerzać swój warsztat badacza, wymienić doświadczenia naukowe, a przede wszystkim zaprezentować swoje wyniki badań. To wydarzenie jest niezmiernie interesujące dla osób, które planują swoją przyszłość np. z karierą akademicką. DMN, którego inicjatorem było Koło Naukowe Psychologii Poliyki dało początek kolejnemu wydarzeniu jakim jest Akademia Metodologiczna! Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia informacji dot. tych wydarzeń w przyszłym roku akademickim i miejmy nadzieję, że się spotkamy. WNPiD to miejsce, które tworzy niesamowite wspomnienia.

Martyna Markowska, moderatorka pierwszego z paneli oraz Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Polityki.

Przebieg konferencji oraz referaty prelegentów.

Konferencja pozwoliła młodym naukowcom nie tylko na przedstawienie swoich badań, ale również na zdobycie wiedzy i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju kariery naukowej. Studenci mogli wysłuchać ekspertów, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Goście poruszali tematy takie jak m.in, ochrona własności intelektualnej, prowadzenie badań, czy debaty oksfordzkie.

Wydarzenie było otwarte na przedstawicieli wielu polskich uniwersytetów. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozprawy dotyczyły wielu, kompletnie niezależnych od siebie tematów. Od partycypacji młodzieży w wyborach samorządowych, przez działalność mediów podczas Arabskiej Wiosny, aż po prezydenturę Javiera Milei w Argentynie.

Oprócz prelegentów biorących czynny udział w konferencji, w salach wykładowych obecni byli również studenci uczestniczący w niej w sposób bierny. Obie grupy miały okazję wysłuchać zarówno wykładów ekspertów, jak i swoich kolegów.

Konferencja Młodych Naukowców jest niezwykle ciekawym wydarzeniem. Paneliści mieli zaskakujące i interesujące tematy, których słuchało się bardzo przyjemnie. Prelegenci byli świetnie przygotowani i pomimo stresu, który był lekko odczuwalny u niektórych z nich, wystąpienia nie straciły na odbiorze.

Agata, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Początek nowej drogi.

Uczestniczy przedstawiający wyniki swojej pracy, mieli okazję rozwinąć warsztat, porównać przygotowane badania, przełamać  strach przed publicznym wystąpieniem oraz przedstawić owoce swoich działań szerszej publiczności. Z ich perspektywy istotny był jednak nie tylko sam fakt wystąpienia, jak i również możliwość wysłuchania porad ekspertów. Dla wielu z nich był to prawdziwy debiut, który, jak twierdzą, być może stanie się początkiem dla długoletniej kariery naukowej i kolejnych badań.

Więcej inspirujących wydarzeń ze studenckiego świata znajdziesz na meteor.amu.edu.pl

Michalina Dobaczewska