Akademickie Podsumowanie Tygodnia #10

Informacje z kraju

Polska otwiera granice.
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że już jutro otwarte zostaną granice Polski dla Państw Unii Europejskiej. Od 15 marca w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zamknięto granice, zakaz nie dotyczył przepływu towarów.  Od wtorku rozpoczną się loty międzynarodowe.

Zgodnie z nowelą rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania będzie jednak wstrzymany ruch pociągów pasażerskich przez granicę zewnętrzną. Osoby wjeżdżające do Polski przez granicę zewnętrzną będą nadal musiały przekazać na granicy informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski, gdzie będą odbywać obowiązkową kwarantannę, a także numer telefonu kontaktowego.

Według rozporządzenia, obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy zewnętrznej Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych, m.in. przez: załogi statków powietrznych, rybaków i marynarzy, kierowców transportu drogowego, czy członków obsady pociągów.

Do Polski (bez kwarantanny przy przejeździe przez granicę zewnętrzną) wjadą również uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, ale na granicy będą musieli okazać dokumenty poświadczające, że uczą się w Polsce.

Informacje z UAMu

UAM wśród tysiąca najlepszych uczelni świata

Center for World University Rankings (CWUR) to organizacja zapewniająca doradztwo polityczne i usługi konsultacyjne dla rządów i uniwersytetów w celu poprawy wyników edukacyjnych i badawczych. Od 2012 r. CWUR jako jedyny publikuje światowy ranking uniwersytetów, który ocenia jakość edukacji, zatrudnienie absolwentów, wyniki badań i cytowania, nie opierając się na ankietach i danych z uczelni.

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/uam-wsrod-tysiaca-najlepszych-uczelni-swiata

The Center for World University Rankings w miniony poniedziałek opublikował listę 2000 najlepszych szkół wyższych świata. W zestawieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 836 miejsce. Na szczycie rankingu znalazły się uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce otrzymał Uniwersytet Harvarda, drugie miejsce zajmuje Massachusetts Institute of Technology, a podium zamyka Uniwersytet Stanforda.

Studenci lat dyplomowych, mogą sprawdzić swoją pracę!
Każda osoba, która pragnie sprawdzić czy praca seminaryjna, dyplomowa lub dowolna inna jest oryginalna może korzystać z Otwartego Systemu Antyplagiatowego. Program sprawdzi, czy tekst m.in. zawiera niedozwolone zapożyczenia ze stron internetowych,czy jego struktura stylistyczna jest jednolita a także wskaże błędy edytorskie.

Raport po dokonaniu płatności jest przesłany na podany adres mailowy. Koszty usługi to 3,50 zł +VAT za 10000 znaków, czyli 0,63 zł +VAT za standardową stronę tekstu. Płatności można dokonać za pomocą portalu Przelewy24, a faktury wystawia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwarty System Antyplagiatowy został przygotowany wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji i całość przychodów z jego udostępniania jest wykorzystana na dalszy rozwój.

Więcej informacji dostępne TUTAJ.

Informacje z Poznania

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki!
Od 20 lat projekt, którego głównym celem jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, jest często jedyną szansą na spędzenie świąt w godnych warunkach. W tym roku potrzebne jest ponad 12 tys. osób aby misja mogła zostać w pełni wypełniona. Informacje o tym jak zostać wolontariuszem znajdziesz na stronie Szlachetnej Paczki.

Remont Zamenhofa
Od poniedziałku kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ul. Zamenhofa. Rozpoczyna się remont nawierzchni na ulicy, a prace będą prowadzone na odcinku od okolic wyjazdu z parkingu przy Lidlu po rondo Starołęka. Całość przebudowy potrwa do końca czerwca.
Natomiast to nie koniec działań, kolejne etapy przewidują dalsze odcinki Zamenhofa. Szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.