Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny- cykl wykładów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 2017 roku podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Inicjatywa miała na celu podkreślenie kluczowej roli uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również wyrażenie potrzeby pielęgnowania wartości akademickich. 

Idea społecznej odpowiedzialności uczelni wskazuje również na istotną rolę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłego pokolenia. Takie działanie sprzyja budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. 

Z chęci nagłośnienia tak istotnych spraw na powstał cykl trzech wykładów w ramach seminarium. Spotkania będą szansą na zabranie głosu w dyskusji na temat znaczenia takich wartości jak: wolność akademicka, różnorodność, akceptacja w kontekście szkolnictwa wyższego. Oprócz tego będą również okazją do przedstawienia możliwych zagrożeń ograniczających te wartości.

„Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych”

#Wykład 1: 

Draginja Nadaždin (Działaczka praw człowieka)  

Wykład będzie poświęcony znaczeniu wrażliwości w zdobywaniu wiedzy oraz poznawaniu i budowaniu świata. Ludzie codziennie dowiadują się o kolejnych tragicznych wydarzeniach w skali globalnej lub lokalnej. Przynoszą one radyklane ograniczenia swobód i praw człowieka, w szczególności mniejszości i grup społecznych narażonych na wykluczenie. Na ile taki stan rzeczy sprzyja oświadczeniom wrażliwości, która paradoksalnie może być przełomowym środkiem do ujarzmienia nierówności i powstrzymania okrucieństwa? Dodatkowo podczas wykładu zostaną poruszone kwestie dotyczące roli uniwersytetu w traktowaniu wrażliwości i empatii jako wartości.  

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/c/UniwersytetimAdamaMickiewiczawPoznaniu1