Our Future Foundation – wywiad

O nas – Rejs Mentoringowy

Our Future Foundation jest organizacją, która wspiera rozwój edukacyjny i zawodowy ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery. O szczegółach funkcjonowania fundacji oraz o genezie jej powstania opowiedzieli nam Jan Bartkowiak i Michał Zmyślony.

Marta Bock (MB): Czym zajmuje się fundacja Our Future Foundation?
Jan Bartkowiak i Michał Zmyślony (JB i MZ): Fundacja, której założycielem jest dr Michał Mazur, powstała w grudniu 2019 roku i  ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uzdolnionej młodzieży z całej Polski, poprzez zapewnienie podopiecznym kompleksowej pomocy w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie. Dzięki współpracy z Partnerami oferuje ambitnym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, za których pośrednictwem łączy polską młodzież o wysokim potencjale rozwojowym z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami. Dzięki organizowanym przez OFF licznym wydarzeniom, młodzi liderzy mają możliwość poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i priorytetach oraz przedstawicieli nauki, kultury i biznesu. Fundacja przyczynia się także do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie wykwalifikowanych kadr zdolnych do sprostania iście globalnym wyzwaniom. W końcu to właśnie my, młodzież, jesteśmy nadzieją naszego kraju.

MB: Skąd inspiracja na działania o takim charakterze?
JB i MZ: Zagraniczne uniwersytety o światowej renomie i zdobywanie wykształcenia na uczelniach Ivy League, do niedawna pozostawały jedynie w sferze marzeń większości młodych Polaków. Na całe szczęście, nasze pokolenie zaczyna coraz to odważniej spoglądać w przyszłość oraz dostrzegać więcej możliwości na studiowanie zagranicą i wcielanie w życie swoich największych marzeń dotyczących rozwoju edukacyjnego.

MB: Ile osób zaangażowanych jest w pracę fundacji?
JB i MZ: W pracę fundacji zaangażowanych jest prawie 100 osób- Zarząd i Rada Fundacji oraz koordynatorzy oraz ambasadorzy wojewódzcy.

MB: W jaki sposób pomagają Państwo podopiecznym fundacji? 
JB i MZ: Fundacja prowadzi program mentoringowy dla swoich najzdolniejszych podopiecznych.Wyłonieni w procesie rekrutacji podopieczni pozostają pod opieką doświadczonych mentorów – studentów prestiżowych uniwersytetów, takich jak: University of Cambridge, University of Oxford, czy Harvard University oraz otrzymują wsparcie w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni i kierunku oraz w przejściu złożonego procesu aplikacji, dzięki indywidualnym konsultacjom.

MB: Czy podopieczni to tylko młodzież? 
JB i MZ: Podopiecznymi Fundacji jest tylko młodzież w wieku licealnym, planująca aplikację na studia zagraniczne. 

MB: Czy każda osoba, która zwraca się o pomoc, może liczyć na Państwa wsparcie?
JB i MZ: Swoim projektem chcemy objąć wszystkich- również licealistów z nieuprzywilejowanych ekonomicznie środowisk lub mniejszych miejscowości. Zależy nam na wyrównaniu szans na uzyskanie wykształcenia na najlepszych światowych uczelniach. Nasze usługi są darmowe, aby z nich skorzystać należy aplikować do programu (tegoroczna aplikacja już się zakończyła).

MB: Kim są mentorzy? Jak zostać mentorem? 
JB i MZ: Mentorzy to studenci najlepszych światowych uczelni, a także przedstawiciele największych polskich firm. Aby zostać mentorem należy skontaktować się z Radą Fundacji. 

MB: Jakie są Państwa cele na najbliższy, niełatwy czas?
JB i MZ: Chcemy pomóc jak największej liczbie utalentowanych uczniów w dostaniu się na wymarzone uczelnie zagraniczne. 

MB: Gdzie można Państwa zaleźć? 
JB i MZ:  Na naszej stronie internetowej, jesteśmy także na Instagramie oraz na Facebooku.

MB: Dziękuję serdecznie za wywiad. 
JB i MZ: Również dziękujemy.