Akademickie Podsumowanie Tygodnia #7

Informacje z kraju

Wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. 

W miniony poniedziałek na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat dotyczący powrotu do zajęć stacjonarnych. Zalecenia zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. Po 25 maja w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności.

– czytamy na stronie Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni)

Jednak to Rektorzy uczelni podejmą ostateczne decyzje co do powrotu na zajęcia stacjonarne.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Legitymacje zostały przedłużone zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 30 września 2020 roku. Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności dokumentów.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

– czytamy na stronie Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego)

Informacje z UAM

Nowy Samorząd Studentów UAM

Na mocy uchwalonego nowego regulaminu nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturach samorządów studenckich. Rozdzielono ogólnouczelniane organy na niezależny zarząd oraz parlament samorządu studentów. Wiedza o zasadach jego funkcjonowania oraz informacje o osobach zajmujących najważniejsze funkcje dostępne w nowym artykule autorstwa Jagody Haloszki, który znajdziecie na stronie „Życia Uniwersyteckiego”.

Nowości w Wydawnictwie Naukowym

Wydawnictwo Naukowe UAM uruchomiło nową stronę oraz sklep internetowy. Funkcjonalności zostały stworzone w celu ułatwienia korzystania z zasobów Wydawnictwa i dokonywania zakupów. Udoskonalona została m.in

  • baza wiedzy o autorach,
  • nowoczesny moduł sprzedaży wersji elektronicznych książek,
  • praktyczna wyszukiwarka, która umożliwia sortowanie publikacji,
  • możliwość tworzenia zbiorów open access oraz linkowania do zasobów AMUR i PRESSto (stała owocna współpraca z Biblioteką Uniwersytecką),
  • nowoczesny moduł płatności usprawniający szybkość realizacji zamówienia oraz mejling,
  • filtrowania publikacji (dla wybranej wersji, kategorii, roku wydania, zakresu cenowego, rodzaju oprawy; docelowo też: języka, typu publikacji, polecanych grupom odbiorców itp.)
  • atrakcyjna prezentacja książek i różnego typu informacji w uporządkowanych zakładkach.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony Wydawnictwa Naukowego UAM.

Informacje z Poznania

Rusza najbardziej wyczekiwana inwestycja w Poznaniu 

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy największym i jednym z najważniejszych projektów dla Poznania – budowy linii tramwajowej na Naramowice. Jak zapewnia prezydent Jaśkowiak rozbudowa jest dobrze przygotowana i zaplanowana, co  ma się przełożyć na jej szybką realizację. Całość budowy ma potrwać dwa lata.

Wykonawca przygotował już plac budowy od pętli Wilczak do ul. Lechickiej. Niedługo rozpoczną się pierwsze prace m.in. przy frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

W związku ze zbliżającymi się zmianami w organizacji ruchu, zmienione zastanie także funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Więcej informacji na stronie MPK Poznań.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego targ przy M1 zawieszony

W minioną niedzielę na parkingu przy centrum handlowym M1 na Franowie odbył się pierwszy targ w nowej lokalizacji, przeniesiony z terenów Starej Rzeźni.

Zainteresowanie zarówno wystawców, jak i kupujących, było tak ogromne, że służby musiały zainterweniować w związku z niestosowaniem się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Organizatorzy nie wiedzą kiedy giełda ponownie pojawi się na Franowie.

To już wszystkie informacje jakie przygotowaliśmy dla Was w tym Akademickim Podsumowaniu Tygodnia, nagranie serwisu dostępne jest także na Naszym Facebooku.