Jak możemy być zatrudnieni w Polsce? Umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę

Odcinek numer 2 programu Studenckie Finanse poświęcony był formą zatrudnienia w Polsce – umowie o dzieło, umowie zlecenie oraz umowy o pracę. Każda z nich generuje różne obowiązki pracodawcy wobec pracownika i na odwrót. Różnią się także wynagrodzeniem i opodatkowaniem.

Umowa o dzieło

Jest jedną z najbardziej elastycznych form zatrudnienia. Studenci do 26 roku życia praktycznie nie płaca od niej podatków. Ich przedmiotem jest wykonanie konkretnego dzieła. Może być wykonane w dowolny sposób, miejscu i czasie. Wykonawca nie musi go wykonać osobiście. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonane dzieło. Nie zapewnia żadnego zabezpieczenia socjalnego.

Umowa zlecenie

Jest bardzo popularna wśród studentów. W 2020 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł/h. Jest zawierana na czas określony. Brak kierownictwa ze strony zleceniodawcy. Zleceniobiorca może ja rozwiązać w dowolnym momencie. W szczególnych przypadkach może zostać uznana za umowę o pracę.

Umowa o pracę

Jest najbardziej sformalizowana. Czego nie ma na piśnie – nie istnieje! W 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 złotych brutto. Obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Osoby do 26 roku życia są w teorii zwolnione z podatku PIT. Występują trzy rodzaje: na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony (także na zastępstwo). Rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia.

Cały odcinek jest dostępy na facebookowym fanpage’u programu Studenckie Finanse.Serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania i obserwowania strony. Chcesz abym poruszył w programie interesującą Cię kwestię? Napisz do mnie na adres: . Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Studenckie Finanse!