„Skutki uboczne” – wernisaż Liliany Piskorskiej

„Skutki uboczne” – wernisaż Liliany Piskorskiej 10.05.2019r.

 

Podwójna rola 

Liliana Piskorska to artystka wizualna oraz czynna aktywistka. Działa na rzecz walki o prawa mniejszości i ich miejsce w przestrzeni publicznej. W swoich pracach przedstawia ludzi, którzy są uważani za odmieńców, którzy nie wpisują się we wzorzec „ustawowego” obywatela. Piskorska czerpie inspiracje z własnego otoczenia, następnie realizując swoje aktywistyczne działania za pomocą sztuki.  Jej głównym pytaniem jest to, dlaczego niektóre życia zsyła się na margines społeczny, a inne obdarza się niebywałą uwagą?

     Public Displays of Affection                                                                                                                       Źródło: http://lilianapiskorska.com/

 

Skutki uboczne 

Nie chodzi oczywiście o negatywne skutki przyjmowania jakichś substancji. Liliana Piskorska w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu otworzyła swoją wystawę pod hasłem „Skutki uboczne”, która ma obrazować szkodliwe i niepożądane efekty życia w społeczeństwie. Dodatkowo są to konsekwencje różnych działań, które mają miejsce w przestrzeni publicznej. Artystka wystawia je na widok publiczny i za pomocą bardzo intymnych nieraz gestów demaskuje te problemy. Perspektywa tytułowych skutków ubocznych umożliwia dostrzeżenie tego, co zazwyczaj spycha się na margines społecznej uwagi” – mówi Karolina Sikorska, kuratorka wystawy. 

    Asymetria językowo-płciowa jako skutek uboczny                                                                                    Źródło: http://lilianapiskorska.com/

 

Praktyki grupowe 

Liliana Piskorska jako artystka wizualna w swoich pracach korzysta z różnych form takich jak np.: słowo, fotografia, video. Dodatkowo często łączy je ze sobą i w ten sposób tworzy rozmaite instalacje. Taką ekspozycją są właśnie Praktyki grupowe, które łączą tekst i odpowiednio dobrane fotografie. Piskorska ukazuje portrety i ostatnie działania osób związanych ze środowiskiem feministycznym. W ten sposób podnosi kwestie wspólnoty, co ostatecznie ściśle nawiązuje do podwójnej roli autorki jako artystki i aktywistki. Ponadto Piskorska próbuje w ten sposób dać wyraz swojej walki o pogodzenie tych dwóch stanowisk.

           Praktyki grupowe                                                                                                                                 Źródło: http://www.arsenal.art.pl/wystawy/skutki-uboczne/

 

„Skutki ubocze” w oczach widzów

Wernisaż wystawy spotkał się z dużym zainteresowaniemOsoby w różnym wieku i z różną znajomością sztuki obserwowały i żywo dyskutowały na tematy poruszane przez artystkę. Największe grono uczestników zgromadziło się jednak przy ostatniej pozycji – najbardziej szokującym wideo Silne siostry powiedziały braciom. Ukazuje on zanurzanie się w roślinności oraz hipnotyzuje odczytywanymi manifestami mniejszości seksualnych. Ekspozycja ma wzywać do empatii, solidarności i poświęcania uwagi drugiemu człowiekowi. Praca skutecznie wzbudziła silne emocje i skłoniła do emocji. 

 

Wystawa Liliany Piskorskiej będzie gościć w Galerii Miejskiej Arsenał do 16.06.2019 r. Więcej informacji można usłyszeć w poniższym materiale przygotowanym przez Justynę Furmaniak.