III Dni Antydyskryminacji

Piotr Feler, Marta Bock, Aleksandra Strzałkowska, Dominika Błaszak, Agnieszka Mieszczanowicz

Przeciw nienawiści

Gośćmi czwartkowego Studenckiego Magazynu Miejskiego były Dominika Błaszak i Aleksandra Strzałkowska. Organizatorki III Dni Antydyskryminacji opowiedziały o warsztatach, wykładach i szkoleniach, które odbędą się w ramach tej akcji. Czym przejawia się mowa nienawiści oraz jak jej przeciwdziałać? Oraz jaką postawą wykazać się, będąc świadkiem takich zachowań.

Całej rozmowy możecie wysłuchać już teraz na naszym MixCloudzie.