Elektrovnia Unplugged Mixed by DJ Rzeźbiarz

Photo by Andi Whiskey
Photo by Andi Whiskey

[English below]
Czasem do każdego z nas przychodzi zimowa chandra, czy to przez sesję, czy to trudny moment w życiu. Dla mnie muzyka zawsze jest ucieczką. Bezpiecznym miejscem, które pomaga zebrać energię na kolejne dni.
Jeśli też czujesz, że czegoś Ci brakuje, tęsknisz za czymś lub po prostu masz gorszy dzień to mam nadzieję, że ten krótki, godzinny miks pomoże Ci znaleźć w sobie to szczęście!
Jeśli jednak taka chandra przychodzi do Ciebie częściej i częściej, to jej nie bagatelizuj i proszę – poszukaj pomocy czy to wśród bliskich czy u specjalisty. Rozmawiaj o problemach i się ich nie wstydź!
Możesz też anonimowo zadzwonić pod jeden z numerów po pomoc:

Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. 192 88

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych
w Kryzysie Emocjonalnym
tel. 116 123

I pamiętaj Ty jesteś dla świata, a nie świat dla Ciebie! Cytując mojego ulubionego artystę:
„Life is not about what others expect you to be. Or what you feel you might never achieve…
It’s about accepting who you truly are and being proud of own personal achievements.” ~Don Diablo

Jeśli chcesz napisz też do mnie na maila: 

Sometimes, everybody gets that winter chandra, whether through an exams or a difficult moment in life. For me, music is always an escape. A safe place that helps you collect energy for the next days.
If you also feel that you miss something or just have a worse day, I hope that this short, one-hour mix will help you find happiness in yourself!
However, if such a chandra comes to you more often, do not underestimate it and ask for help – try to talk to your relatives or a specialist. Talk about problems and do not be ashamed of them!
You can also anonymously call one of the numbers for help:

1-800-662-HELP (4357)
1-800-273-TALK (8255)
1-800-448-4663

Or find one for your country in there:
www.togetherweare-strong.tumblr.com/helpline
or there:
www.cocoonais.com/mental-health-hotlines-worldwide

And remember, you are for the world, not the world for you! Quoting my favorite artist:
„Life is not about what others expect you to be. Or what you feel you might never achieve…
It’s about accepting who you truly are and being proud of own personal achievements.” ~Don Diablo

If you want to share your story with me you can write at: