Akcja-integracja

Tuż przed słoneczną majówką gościliśmy w naszym studiu Pawła Binkowskiego. Jest to jeden z organizatorów Akcji-integracji. Czyli inicjatywy, która ma uświadamiać środowisko akademickie i nie tylko o problemach osób niepełnosprawnych.

Finał Akcji-integracji

Finał całej akcji odbędzie się już 7 maja na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius. Podczas wydarzenia zobaczyć będzie można wystawę „440 km po zmianę”. Ma ona uświadomić odbiorcę jak bardzo niedostępne są bałtyckie plaże dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przez cały dzień zainteresowani będą mogli też wziąć udział w warsztatach „Zmień perspektywę”. Pozwolą one spojrzeć na świat oczami osoby z dysfunkcjami. Ukoronowaniem finału będzie rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace w wydziałowej kampanii społecznej. Obędzie się również debata na temat barier w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych.

Zapraszamy was również do wysłuchania całości naszej rozmowy na YouTubie.