Akademickie Podsumowanie Tygodnia #19

Informacje z Polski

Kolejna szczepionka już w Europie

Europejska Agencja Leków (EMA) w środę zatwierdziła wyprodukowaną przez amerykańską Modernę szczepionkę przeciwko COVID-19. Na tej podstawie Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu szczepionki do obrotu. Badania kliniczne wykazały, że jest ona skuteczna u osób powyżej 18. roku życia i ma 94,1% skuteczności. Produkt Moderny jest łatwiejszy w transporcie i przechowywaniu niż Pfizera, ale firma ma mniejsze możliwości produkcyjne. Wcześniej szczepionkę Moderny przyjęto w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Według informacji przekazanych przez EMA, badania tej szczepionki wykazały 90,9 proc. skuteczności u osób zagrożonych ciężkim przebiegiem zakażenia. Chodzi o pacjentów z takimi schorzeniami jak: choroby serca, przewlekłe choroby płuc, otyłość, choroby wątroby oraz zakażenie wirusem HIV.

W Polsce za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Szczepień odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Szczepionki na COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne, a także podawane w dwóch dawkach. Program zakłada cztery etapy przeprowadzania szczepień. W pierwszym zostaną zaszczepieni m.in. pracownicy służby zdrowia, farmaceuci, a także osoby pracujące w Domach Pomocy Społecznej oraz w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. W kolejnej grupie znaleźli się nauczyciele, osoby powyżej 60. roku życia, a także służby mundurowe. Drugi etap obejmie osoby poniżej 60. roku życia, ale z chorobami przewlekłymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, a także takie osoby jak pracownicy dostaw wody, gazu, czy transportu publicznego. W trzecim etapie zaszczepieni zostaną przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w trakcie pandemii. A w ostatnim – pozostali dorośli.

Informacje z UAM

Profesor UAM-u współtworzył ważną listę

Właśnie opublikowano najnowszą edycję „Czerwonej listy ptaków Polski”. Jej współautorem został prof. Lechosław Kuczyński z Wydziału Biologii. Praca uzupełnia wiedzę o aktualnym statusie zagrożenia ptaków w naszym kraju i w najbliższych latach odegra istotną rolę w planowaniu działań związanych z ochroną przyrody. Publikacje z „czerwonej” serii analizują ryzyko wymarcia poszczególnych gatunków. Ich wyniki brane są pod uwagę w budowaniu strategii ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych na poziomie globalnym i regionalnym.

W badaniach do czerwonej listy ptaków wykorzystano ok. 1,4 miliona obserwacji z lat 2010-2019, które pochodziły głównie z programu Monitoringu Ptaków Polski oraz portalu Ornitho.pl. Publikację tworzyło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Wyniki ostatniej edycji „Czerwonej listy ptaków Polski” nie napawają optymizmem. W ciągu ostatnich 200 lat w naszym kraju wymarło aż 16 gatunków ptaków. Kolejnych 47 gatunków jest zagrożonych wymarciem – o 30% więcej niż 20 lat wcześniej. 12 spośród nich zakwalifikowano do krytycznie zagrożonych. Interesującym punktem są gatunki, które po raz pierwszy wskazywane są jako zagrożone w Polsce. Są to: płaskonos, mewa siwa, zausznik, błotniak łąkowy, głowienka, gawron, słowik szary.

W internecie można znaleźć całą publikację. Dostęp do niej jest darmowy. 

30 lat minęło

Ośrodek Kultury Austriackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętuje 30 urodziny. Powstał w 1990 roku na mocy porozumienia UAM i Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie. Jest częścią sieci bibliotek austriackich poza granicami Austrii (Österreich-Bibliotheken). Pomysłodawcą utworzenia placówki był prof. Stefan Kaszyński, znawca literatury austriackiej. Chciał, aby kulturę i tradycję austriacką poznali nie tylko studenci, ale i mieszkańcy Poznania. 

Na działalność kulturalną Ośrodka składają się m.in. wieczory literackie, spotkania autorskie, wystawy, projekcje filmowe w oryginalnej wersji językowej, spektakle teatralne, prezentacje książek oraz wykłady. Głównym celem jest propagowanie języka i kultury Austrii. Aby go realizować, organizacja stawia na działalność dydaktyczną, naukową, wydawniczą oraz biblioteczną. Wydaje własną serię wydawniczą (Kolekcja Czytelni Austriackiej). Prowadzi także kursy języka niemieckiego. A studenci UAM mogą odbyć praktyki zawodowe w Ośrodku. 

Godne podkreślenia są bogate zbiory biblioteczne, które związane są ze znalezieniem się na liście 65 placówek na świecie działających w ramach międzynarodowej sieci Bibliotek Austriackich. Poza tym Ośrodek współpracuje z Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi placówkami o podobnym profilu w kraju i zagranicą. 

Zainteresowanych poznaniem Ośrodka Kultury Austriackiej zapraszamy na ulicę Zwierzyniecką 7 w Poznaniu.

Informacje z Poznania

102. rocznica zdobycia lotniska Ławica

We wtorek minęło 102 lat, odkąd powstańcy zdobyli poznańskie lotnisko. Ze względu na pandemię obchody, upamiętniające to wydarzenie, były bardzo skromne. Złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci powstańców. W skład urzędniczej delegacji weszła dyrektor Gabinetu Wojewody, Danuta Skrzypczak (występowała w imieniu wicewojewody wielkopolskiego, Anety Niestrawskiej), przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, Zenon Wechmann oraz prezes Związku Sybiraków Oddział Wielkopolska, Marian Macutkiewicz.

Do zdobycia Ławicy doszło w godzinach porannych 6 stycznia 1919 roku. Lotnisko było ostatnim bastionem oporu Niemców w pobliżu wyzwolonego Poznania. Po krótkiej walce Niemcy złożyli broń. Zginął jeden powstaniec, kilku odniosło rany. Po stronie niemieckiej zginęło dwóch żołnierzy. Sprzęt, który w ten sposób zdobyli Polacy, okazał się bardzo ważny w kontekście tworzenia sił zbrojnych odradzającego się państwa i wojny z bolszewikami. Źródła historyczne podają, że powstańcy przejęli majątek warty nawet 200 milionów marek niemieckich, w tym kilkadziesiąt gotowych do startu samolotów, zakonserwowane części kilkuset kolejnych maszyn, spore zapasy broni i amunicji.

Utrudnienia w ruchu

W czwartek rozpoczęła się rozbudowa ulicy Lotniczej. Chodzi o odcinek pomiędzy ulicą Wzlotową i ulicy Dąbrowskiego. W związku z tym w rejonie prowadzenia prac zmienia się organizacja ruchu. Skutkiem wykonania inwestycji ma być poprawienie warunków komunikacyjnych w regionie.

Rozbudowywany odcinek ulicy Lotniczej zyska nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy oraz skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny. Przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

Od 7 stycznia ulica Lotnicza na opisywanym odcinku będzie wyłączona z ruchu pojazdów i udostępniana tylko mieszkańcom budynków zlokalizowanych na tym odcinku. Natomiast piesi będą mogli poruszać się po wschodniej stronie ulicy Lotniczej.

Nagranie serwisu jest dostępne na Naszym fanpage na Meteor News.