Konferencja „Wybory w czasie pandemii” – wywiad z Joanną Radzioch

“Wybory w czasie pandemii”, taki tytuł nosi kolejna konferencja, która odbędzie się już w najbliższy czwartek, 4 czerwca 2020. O inspirację oraz zakulisowe szczegóły zapytaliśmy jedną z organizatorek konferencji Panią Joannę Radzioch Sekretarz Konferencji oraz Przewodniczącą Koła Naukowego Psychologii Polityki. 

Marta Bock (MB): Skąd czerpaliście Państwo inspirację do stworzenia konferencji online o takiej tematyce? Dlaczego zdecydowaliście się Państwo właśnie na temat wyborów w czasie pandemii?
Joanna Radzioch (JR): Jako studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jesteśmy bacznymi obserwatorami życia społecznego oraz politycznego. W ramach działalności Koła Naukowego Psychologii Polityki poddajemy debatom aktualne procesy polityczne – zarówno w Polsce jak i na świecie. Nie zatrzymał nas nawet koronawirus – regularnie przeprowadzamy spotkania z wykorzystaniem Skype oraz Microsoft Teams. Ponadto, wykorzystujemy również Facebook do pozostania w stałym kontakcie. W trakcie burzy mózgów dotyczącej pomysłów na działania, pojawiła się propozycja jednej z Członkini Koła, aby zorganizować konferencję, która stanowiłaby forum do debaty na temat zachodzących procesów. Wymieniliśmy zdania na ten temat oraz podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wydarzenia w takim kształcie, jak jest ono aktualnie prezentowane – wydziałowo. Uważamy, że podtrzymanie więzi między studentami a wykładowcami jest niezwykle istotne.

MB: Jakie panele tematyczne przewidujecie Państwo w programie? Czy każdy może wziąć udział w konferencji? 
JR: Tematyka paneli jest bardzo szeroka – podjęta problematyka dotyczy zarówno aspektów prawnych, społecznych czy politycznych panującej pandemii. Rozważamy wszystko nie tylko na kanwie Polski, ale całego świata. Uczestnicy bierni mogą zgłaszać się do udziału w konferencji za pośrednictwem przygotowanego przez nas formularza, który znajduje się tutaj: https://forms.gle/MZgv7UG6ZHRHbpTj6. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 maja. Konferencja przewidziana była dla osób związanych z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ale ze względu na spore zainteresowanie rozszerzyliśmy dostępność i pozostaje ona konferencją uczelnianą.

MB: Ile osób zaangażowanych jest w organizację Państwa konferencji online? Czy spotkaliście się Państwo z jakimiś trudnościami technicznymi podczas organizacji konferencji?
 JR: Konferencję przygotowuje zespół osób związanych z Kołem Naukowym Psychologii Polityki. Od strony technicznej konferencję przygotowuje 5 osób, ale wielu członków zgłosiło się do udziału czynnego. Nie należy zapomnieć o niesamowitym wsparciu udzielonym przez doktora Łukasza Scheffsa, który wspiera nas w każdym działaniu. Nie odnotowaliśmy żadnych problemów.

Przygotowaliśmy m.in. instrukcję obsługi Microsoft Teams, aby każdy każdy prelegent mógł odpowiednio posługiwać się programem. Mamy w planach również zorganizowanie próby wydarzenia, jeśli prelegenci wyrażą taką potrzebę.

MB: Ilu prelegentów weźmie udział w wydarzeniu?
JR: W wydarzeniu weżmie udział 36 prelegentów.

MB: Czy planujecie Państwo kolejne konferencje online?
JR: Nie jest to wykluczone, jednak na tę chwilę nie mamy sprecyzowanego tematu.

MB: Jak wygląda praca Koła Naukowego Psychologii Polityki w czasie pandemii?
JR: W trakcie trwania pandemii regularnie organizujemy spotkania online. Dzięki temu podtrzymujemy więzi i nawiązane przyjaźnie. Muszę przyznać, że staliśmy się swego rodzaju rodziną. Koło jest organizacją, która zrzesza wielu studentów, którzy ze sobą współpracują. Morale zespołu wspiera doktor Łukasz Scheffs, który jako Opiekun Koła jest niezwykle pomocnym człowiekiem. Zawsze służy radą, udziela się w trakcie trwania spotkań. Często jest inicjatorem podejmowanych aktywności. Stworzyliśmy wspólnie przestrzeń, która wszystkim daje sporo satysfakcji.

MB: Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konferencji? 
JR: Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/685592778891056/
Strona Koła na Fb: https://www.facebook.com/knppuam/
Strona Wydziału: https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/wydzialowa-konferencja-naukowa-wybory-w-czasie-pandemii

MB: Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę udanych obrad. 
JR: Serdecznie dziękuję.