III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze

Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM już po raz trzeci organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”. Konferencja w tym roku odbywa się w formie online 17 – 18 grudnia 2020 r. Wydarzenie jest współorganizowane m.in z ROPS Poznań czy Fundacja BARKA, a dochód z tej konferencji zostanie przeznaczony na  naszego tegorocznego beneficjenta UAM Charytatywnie. O tym jak wygląda organizacja wydarzenia porozmawialiśmy z organizatorami.

Marta Bock(MB): Skąd inspiracja do stworzenia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”?
Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM (KNPEiS): Tegoroczna Konferencja jest już trzecią organizowaną przez nas konferencją poświęconą polityce społecznej. Inspiracją jest otoczenie i wiele sygnałów oraz wniosków z badań, według których prowadzona przez państwo oraz samorządy polityka społeczna nie stanowi spójnego obszaru działań. Podtytuł towarzyszący wszystkim edycjom to „trójwymiar”, który dotyczy z jednej strony tego, jakie podmioty zapraszamy do udziału w konferencji, a z drugiej zaś wymiarów, które powinny współdziałać w zakresie skutecznej realizacji zadań wynikających z realizacji polityki społecznej. Mowa tu o: stronie naukowej, władz państwowych i samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora. Wymiana doświadczeń, wyników badań oraz wspólna dyskusja w tematycznych panelach może zaowocować realnymi zmianami w zakresie rozwiązań systemowych i nawiązywaniem współpracy w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności realizowanych działań.

MB: Ile osób jest zaangażowanych w stworzenie konferencji?  
KNPEiS: Dzięki wysiłkowi wszystkich organizatorów, czyli Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM, do uczestnictwa w konferencji zgłosiło się 100 osób. Każdy współorganizator prowadził działania informacyjne w swoim zakresie, co oczywiście jest koordynowane przez organizatorów głównych, związanych z Wydziałem (W.O. PTPS oraz KNPEiS). Nowością w tym roku jest właśnie uczestnictwo studentów nie tylko, jako organizatorów, ale również jako aktywnych uczestników, prelegentów w trakcie Konferencji.

MB: Do kogo skierowana jest konferencja?
KNPEiS: Konferencja jest skierowana głównie do podmiotów, które wymieniłam, czyli środowisk naukowych, władz szczebla centralnego (np. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki), szczebla samorządowego (np. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) oraz organizacji trzeciego sektora (np. BARKA), które zajmują się w rozmaity sposób realizowaniem zadań z zakresu polityki społecznej. Do udziału jednak zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani proponowaną przez nas tematyką.

MB: Czy opłata konferencyjna jest przeznaczona na cel charytatywny?
KNPEiS: Naszej konferencji, poza celami naukowymi, przyświecają również cele charytatywne. Standardową opłatę konferencyjną zastąpiliśmy wpłatą na rzecz Damiana Julkowskiego, w wysokości min. 29,97 zł, której można dokonać pod linkiem. Wiąże się to z coroczną akcją o nazwie „UAM Charytatywnie”, organizowaną przez przez studentów i wykładowców związanych z Kołem Naukowym Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM. Dla studentów współorganizujących nasze wydarzenie, uniwersytet jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy i wolnej wymiany myśli, lecz to także tętniąca życiem społeczność o zróżnicowanych potrzebach – w myśl tego przekonania, budują oni poczucie akademickiej solidarności, promują działalność charytatywną i dzielą się chęcią pomagania.

Tegorocznym beneficjentem „UAM Charytatywnie” jest Damian Julkowski, nasz przyjaciel i student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gdy miał 14 lat, niespodziewany udar rdzenia kręgowego sparaliżował jego ciało i całkowicie zmienił jego dotychczasowe życie – od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Jedyną szansą dla Damiana jest bardzo kosztowna terapia komórkami macierzystymi, do której zakończenia brakuje 5 podań, czyli 150 000 złotych. Staramy się pomóc zebrać środki finansowe na finalizację leczenia, a tegoroczną akcję organizujemy pod hasłem #RewolucjaUśmiechu.

MB: Czy napotkaliście Państwo jakieś trudności podczas organizacji konferencji?
KNPEiS: Jak na razie nie napotykamy trudności, jest sporo zgłoszeń. Jedyną obawę budzą są kwestie techniczne, które mogą nas zaskoczyć podczas trwania konferencji.

MB: Jak wygląda program konferencji? W jakiej tematyce jest utrzymany?
KNPEiS: Prace nad programem trwają, czekamy jeszcze na ostatnie zapowiedziane zgłoszenia. Zaproponowaliśmy kilka obszarów tematycznych, takich, jak: usługi społeczne, starzenie się społeczeństwa, niepełnosprawność i problemy rodzin osób z niepełnosprawnością, ubóstwo, bezdomność, rynek pracy, migracje, czy też społeczna odpowiedzialność biznesu. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią, podejrzewam, że wiele wystąpień będzie nawiązywało do tej właśnie kwestii, co oczywiście jest bardzo ciekawe, gdyż w trudnych sytuacjach najlepiej weryfikuje się zasadność i efektywność prowadzonych działań.

MB: Na jaką część powinno się zwrócić szczególną uwagę według Państwa?
KNPEiS: Wszystkie elementy i tematy są równie ważne. Ciekawym będzie zapewne tzw. panel prezydencki, w którym udział weźmie Wiceprezydent Poznania, Pani Prezydent Kołobrzegu i być może Pani Prezydent Słupska oraz Prezydent Świebodzina, którzy będą opowiadać o wyzwaniach, jakie postawiła przed miastami pandemia i w jaki sposób sobie z nimi radzą. Niewątpliwą wartość będą miały również te panele, w których praktycy polityki społecznej i jej teoretycy będą mogli wymienić doświadczenia i wskazać pożądane kierunki działań w celu zapewnienia ich spójności.

MB: W jakiej formie zorganizowana jest konferencja?
KNPEiS: Poprzednie edycje konferencji „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” odbywały się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W tym roku sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nam plany zorganizowania jej stacjonarnie, aczkolwiek nie powstrzymało to nas przed realizacją wydarzenia. Konferencja odbędzie się w formie online, na platformie Microsoft Teams, a część paneli z kolei najprawdopodobniej będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

MB: Czy planują już Państwo kolejne działania? Czy będzie IV edycja konferencji?
KNPEiS: Oczywiście, że mamy plany, a IV edycja to nasz obowiązek. Wielu uczestników, zarówno naukowców, jak i podmiotów instytucjonalnych jest z nami od I edycji i zapowiadają swój udział w kolejnych już dziś. Mam ogromną nadzieję, że IV edycja odbędzie się już w tradycyjnej formie umożliwiającej podejmowanie szeregu inicjatyw, które angażują uczestników w konkretne działania. Myślę tu o warsztatach, wyjazdach studyjnych, no i oczywiście o udziale w nieodłącznym elemencie konferencji, jakim jest Koncert Charytatywny, którego w tym roku byłaby to już X edycja. Kwestie, o których rozmawiamy nie tracą na aktualności i dyskusja w takim gronie jest bardzo potrzebna.

MB: Dziękuję za wywiad.
KNPEiS: Dziękujemy.