Jak ukształtować swoją świadomość obywatelską? Wywiad z Rafałem Trzaskowskim

W dzień obchodów Poznańskiego Czerwca, odbyło się w Poznaniu spotkanie młodych ludzi z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Była to idealna okazja do zadawania pytań, które często opierały się na temacie budowania świadomości obywatelskiej we współczesnym świecie. Pan prezydent poruszał bardzo ważne kwestie i podkreślał jaka ważna jest w tym wszystkim rola młodych ludzi. Przy okazji tego spotkania udało mi się przeprowadzić wywiad z Panem Rafałem Trzaskowskim odnośnie poruszanych tematów, który można przeczytać poniżej.

Źródło: Newspix.pl/Jacek Herok

Jak kształtować swoją świadomość obywatelską w wieku, w którym tak naprawdę obieramy swój przyszły kierunek?

Młodzi ludzie mają w sobie niewyobrażalną siłę i energię. Kochają wolność, a zwłaszcza wolność wyboru. Potrafią krytycznie spojrzeć na pewne kwestie. I rozumieją, że to jakie działania podejmą, będzie miało wpływ na to, w jakiej Polsce obudzą się za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jeśli walczą, to walczą o własną przyszłość. Dlatego cieszę się, widząc młode osoby, które potrafią publicznie, niekiedy w bardzo dosadny sposób, wyrazić swoje zdanie. Na szczęście żyjemy w czasach, w których jest to możliwe – warto z tego korzystać. Każde takie doświadczenie może mieć wpływ na przyszłość, zarówno przyszłość tych młodych ludzi, jak i przyszłość kraju.

Jak w szkole powinno się kształtować świadomość obywatelską?

Przede wszystkim poprzez naukę samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Jednocześnie szkoła powinna uświadamiać uczniów, że każdy może mieć własne zdanie i że ma do tego prawo, choć nie zawsze musimy się z tym zdaniem zgadzać. To właśnie dzięki tej różnorodności, dzięki różnicy poglądów możemy dostrzec inny punkt widzenia i świadomie kształtować społeczeństwo obywatelskie.

Czy nauczyciele powinni mieć obowiązek kształtowania takiej świadomości?

Przymus nie sprawdza się wszędzie. Niekiedy przynosi wręcz odwrotny skutek. Myślę, że w tym przypadku również nie byłby dobrym pomysłem. Lepszym rozwiązaniem może być przykład, jaki swoją działalnością dają młodzieży autorytety – również autorytety wśród nauczycieli. To ich autentyczność decyduje o tym, że młodzi ludzie czerpią z nich inspirację do działania i zarażają się pasją.

Czy ruch Pana Prezydenta ma na celu budowanie świadomości, nie tylko obywatelskiej?

Oczywiście. Przed współczesnymi ludźmi stoi wiele trudnych wyzwań, wystarczy wskazać na zagrożenia klimatyczne czy problem nierówności społecznych. A świadomy obywatel to taki, który będzie skupiał się nie tylko na społeczności lokalnej, ale też na przyszłości swojego kraju czy nawet szerzej, na przyszłości całej planety.

Jakie są Pana Prezydenta najbliższe plany związane z ruchem obywatelskim?

To, co wydarzy się jeszcze w tym miesiącu to Campus Polska Przyszłości – spotkanie ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku. Wśród nich będą m.in. bohaterka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, Adam Bodnar, czy reżyser Jan Komasa. Takie zróżnicowanie gości pozwoli nam spojrzeć na Polskę i jej problemy z różnych perspektyw. Także z perspektywy młodych ludzi, którzy dzięki obecności na Campusie dostaną przestrzeń do wyrażenia własnych myśli i obaw.
Czy Pana ruch jest skierowany jedynie do młodzieży, ponieważ często w swoich wypowiedziach podkreśla Pan ważną rolę młodych ludzi. Jak możemy działać aby kształtować taką świadomość wokół nas?
Młodzi ludzie mają w sobie pasję i energię do działania – dlatego tak często wspominam o nich w swoich wypowiedziach, choćby na początku tej rozmowy. Ale Ruch Wspólna Polska jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od wieku. Odnajdzie się w nim każdy, komu zależy na Polsce i jej przyszłości.

Pan Rafał Trzaskowski przez cały wywiad podkreślał jak ważna jest świadomość obywatelska szczególnie u ludzi młodych. To od nich zależy jak będzie wyglądać Polska za parę lat, zarówno pod względem klimatycznym jak i problemów społecznych. Żyjąc w danym społeczeństwie na nasze decyzje może wpływać wiele czynników dlatego tak ważne jest, aby umieć samodzielnie dochodzić do własnych wniosków i pamiętać o prawach, z których możemy korzystać. W ten sposób możemy stać się bardziej świadomymi obywatelami.


Angelika Sarna