Kolegium

Kolegium Radia Meteor stanowią wszyscy szefowie działów, ich zastępcy, zaufani i aktywni członkowie redakcji, oraz redaktor naczelny. Na odbywających się dwa razy w miesiącu spotkaniach, kolegium decyduje o najważniejszych kwestiach dotyczących Radia Meteor.

W skład kolegium wchodzą:
Radosław Męczykalski – Redaktor naczelny oraz Szef działu audycji autorskich
Kamil Malicki – Sekretarz redakcji oraz Szef działu sportowego
Julian Antoniewicz – Koordynator rozwoju oraz Szef działu fotograficznego
Magda Sobolewska – Koordynator ds. IT
Gustaw Miłoszewski – Koordynator działów technicznych
Kamil Podejma – Szef działu emisji
Hubert Weydmann – Zastępca szefa działu emisji
Jakub Siedlecki – Szef działu promocji
Monika Karolina Majdak – Zastępca szefa działu promocji
Patryk Sałacki – Szef działu muzycznego
Rafał Król – Szef działu kultury
Przemysław Majer – Szef działu informacyjno-publicystycznego
Kamila Kaszanits – Zastępca szefa działu informacyjno-publicystycznego
Anna Bielec – Szefowa działu produkcji
Mateusz Szłapka – Specjalista ds. rekrutacji