Kolegium

Kolegium Radia Meteor stanowią wszyscy szefowie działów, ich zastępcy, zaufani i aktywni członkowie redakcji, oraz redaktor naczelny. Na odbywających się dwa razy w miesiącu spotkaniach, kolegium decyduje o najważniejszych kwestiach dotyczących Radia Meteor.

Kontakt mailowy z każdym z członków kolegium możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości na adres zgodny ze schematem imie.nazwisko@meteor.amu.edu.pl.

W skład kolegium wchodzą:
Jakub Siedlecki – Redaktor naczelny
Kamil Malicki – Sekretarz redakcji
Julian Antoniewicz – Koordynator rozwoju oraz Szef działu fotograficznego
Magda Sobolewska – Koordynator ds. IT
Gustaw Miłoszewski – Koordynator działów technicznych
Kamila Kosonicz – Szefowa działu audycji autorskich
Kamil Podejma – Szef działu emisji
Weronika Mazerska – Szefowa działu promocji
Paweł Jonik – Szef działu sportu
Patryk Sałacki – Szef działu muzyki
Rafał Król – Szef działu kultury
Patrycja Dolecka – Zastępczyni Szefa działu kultury
Przemysław Majer – Szef działu informacji i publicystyki
Anna Bielec – Szefowa działu produkcji