Kaj Lachowski

5 postów

Współprowadzący audycję autorską "wolno na blokach", były szef Działu Muzyki. Pasjonat muzyki, podróży i motoryzacji. Kontakt: kaj.lachowski@meteor.amu.edu.pl