Superunknown – najbardziej kompletny rockowy album

Wydana w 1994 r. Soundgarden „Superunknown” jest uznawana za szczytowe osiągnięcie zespołu. Sprawdź nasz tekst właśnie o niej.