Płytozbiór

4 postów

 
Analityczny przegląd dorobku artystów znanych i nieznanych. Dowiecie się jak muzyka zmienia się na przestrzeni płyt oraz co robią artyści, gdy znikają przed wydaniem albumu.

Program prowadzi: Patryk Sałacki (patryk.salacki@meteor.amu.edu.pl)